teknoloji çözümleri

Windows 7 Kurulumu

Windows 7 Kurulumu


Windows 7 Kurulumu yada Windows 7 yüklemesini sizlere resimli bir anlatım ile anlatmaya çalışacağız.Windows 7 kurulumu yazımızda aşağıdaki konu başlıkları ile anlatımlar bölümlenmiştir.

Windows 7 Kurulumu Konu Başlıkları :

  1. Windows 7 Nasıl Kurulur
  2. Windows 7 Kurulum Modelleri

a.Temiz Kurulum

b.Sysprep Temizlenerek

c.Katılımsız Kurulum

 

 

Windows 7 Nasıl Kurulur


Windows 7 kurulumu yapmadan önce kurulucak pc nin destekleyebilirliğine bakıldıktan sonra ,hangi windows 7 sürümü kullanılıcaksa tespit edilir ve bir yukleme medyası ile kuruluma başlayabilirsiniz.

 

Windows 7 Kurulum Modelleri


Windows 7 kurulumu çeşitleri vardır.Temiz Kurulum,sysprepslerin temizlendiği imajdan kurulum ve katılımsız kurulum olmak üzere ,sizlere bu kurulum modellerini ayırarak resimli ve açıklamalı olarak anlatmaya çalışacağız.

Temiz Kurulum (Clean Install)

Windows 7 işletim sisteminin temiz kurulumu, yeni alınmış bir bilgisayar üzerine ya da üzerinde veri taşıyan ancak işletim sisteminin her hangi bir tamir-düzeltme işle- mine uğramadan en baştan kurulduğu senaryolar için geçerli bir senaryodur.

Windows 7 işletim sisteminin kurulumuna başlamadan önce kurulumun yapılacağı medya hazır bulundurulmalıdır. Windows 7 kurulumu genellikle DVD her hangi bir sıkıştırmaya uğramamış ya da paket – iso halinde bulunmayan flat dosya yapısı ile yapılır. Standart DVD’den kurulum seçeneğinin haricinde USB’den kurulum, ISO dosyasından kurulum ya da ilgili kurulum dosyalarının network üzerinde bir payla- şımda tutulduğu yöntemler de kullanılabilir. Bu yöntemlerin hangisi tercih edilmişse bilgisayarın BIOS’unda ilgili seçeneğin başlangıç için ilk sıraya alınması kurulumu mümkün kılacak ya da kolaylaştıracaktır.

Aşağıda maddeler halinde Windows 7 işletim sisteminin sıfırdan kurulumu anlatılmıştır.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 1

Windows 7’nin kurulumu versiyon ya da medya fark etmeksizin, kurulum medyasındaki dosyaların alltaki resimde olduğu gibi bilgisayarın hard diskine kısmen aktarılması ile başlar.

Windows 7 Kurulumu için gerekli dosyaların bilgisayar diskine akta- rımı.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 2

Bu aşamanın ardından Windows 7’nin kurulumu ekranda animasyon des- tekli bir şekilde Windows logosunun görüntülenmesi ile devam eder. Başlangıçtaki bu animasyon Windows 7’nin grafiksel ya da estetik açıdan sunduğu özelliklerin bir ön izlemesi olarak değerlendirilebilir.

Windows 7 kurulum başlama ekranı

 

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 3

İlgili kurulum dosyalarının diske aktarılması ile beraber kurulum için kullanılacak dil, zaman ve para birimi biçimi, klavye ya da girdi metotları gibi bölgesel ayarların seçimi ile kuruluma devam edilir. Next ya da ileri seçeneği ile ilerlenir.

 

Windows 7 Kurulum Dili, Zaman, Para Birimi Formatı ve Klavye seçimi.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 4

Bölgesel ayarların seçimi ile seçilen kriterlere uygun işletim sisteminin yüklenmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada “Install Now” seçeneği ile kuruluma başlanabileceği gibi kurulumdan önce nelerin bilinmesi gerektiğine dair bir açıklama incelenebilir ve bunun yanı sıra makinenin içerisinde daha önceden kurulu bir işletim sistemi varsa bu işletim sistemine ilişkin onarma seçenekleri ile devam edilebilir.

NOT :Onarma Seçenekleri (Repair Options) ilerleyen bölümlerde ayrıca incelenecektir.

Windows 7 kurulum başlatma arayüzü.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 5

“Install Now” seçeneği ile başlayan kurulum adımlarında öncelikle son kullanıcı lisans sözleşmesinin (EULA) onaylanarak kuruluma devam edilmesi gerekir.

Windows 7 Ultimate Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 6

Bilgisayarın içerisinde daha önceden kurulu daha eski sürüm bir işletim sistemi varsa ki bu işletim sisteminin Windows Vista olması gerekir, Upgrade – Yükseltme seçeneği ile Windows 7’ye geçiş yapılabilir. Ancak temiz bir kurulumda “Custom” seçeneği ile devam edilmelidir.

Windows 7’nin temiz kurulum için Custom seçeneği.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 7

Bir sonraki adımda işletim sisteminin kurulacağı fiziksel disk ve bölüm ayarlaması yapılır. Disk bölümlendirilebilir, formatlanabilir, gerekiyorsa disk kontrolörüne ilişkin sürücüler yüklenebilir ve kurulumun yapılacağı bölüm seçilebilir.

 

Windows7 İşletim sisteminin kurulacağı diskin seçimi.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 8

Gelişmiş sürücü seçenekleri içerisinde fiziksel disk istenilen farklı büyüklükteki yeni bölümlere ayrılabilir.

Windows7 -Yeni disk bölümü oluşturmak.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 9

Disk üzerinde yeni bölüm oluşturulurken Windows 7 işletim sisteminde sistem dosyaları için genellikle 100mb büyüklüğünde özel bir alan ayrılacaktır. Bu alan “System Reserved” şeklinde isimlendirilir.

Windows’un sistem dosyaları için ayrı bir bölüm yaratacağı uyarısı

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 10

Yeni disk bölümleri oluşturulduğunda, Windows 7’nin kurulacağı dizin ve disk yapısı aşağıdaki benzer bir şekilde görünecektir. Bu bölümden yine istenirse oluşturulan ya da daha önceden var olan disk alanları silinebilir ya da var olan boş alanlar kullanılarak genişletilebilir.

Windows7-Sistem dosyaları ve kurulum için bölümlendirilen disk yapısı

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 11

Bu seçimlerin ardından Windows 7 işletim sisteminin kurulumuna sistem otomatik olarak devam eder. Özetle Windows 7 işletim sisteminin kurulumu temel bölgesel ayarların seçimi ve disk alanlarının isteğe bağlı ayarlanmasından oluşur. Buradan çıkartılabilecek sonuç Windows 7’nin kurulumunun oldukça kolay olduğudur.

Son kullanıcı seviyesinde bile rahatlıkla işletim sistemi kurulumu gibi yönetimsel işlemler yapılabilir.

 

Windows 7 kurulum aşamaları.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 12

Windows 7 kurulumu gerekli dosyaların kopyalanması, genişletilmesi, özeliklerin yüklenmesi, güncellemelerin yüklenmesi ve kurulumun tamamlanması aşamalarından oluşur. Aşağıdaki resimde bu aşamalar görülmektedir.

Windows 7 kurulumunun tamamlanması.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 13

Kurulumun tamamlanması ile beraber işletim sistemini kullanacak ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabı yaratılması istenir. Bu kullanıcı hesabı isimlendirilir ve bilgisayara da isim verilir.Bilgisayara verilecek isim kullanıcı adına göre otomatik atanabileceği gibi farklı bir şekilde de verilebilir.

Kullanıcı oluşturma ve bilgisayarı isimlendirme işlemleri.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 14

Tanımlanan kullanıcı hesabına bir şifre atanır. Atanan bu şifre oldukça esnek olup gerektiğinde Group Policy’lerle şifre kuralları katılaştırılabilir. İstenirse şifre verilmeden de kullanıcı hesabı tanımlanabilir ancak şifresiz bir kullanıcı hesabı Uzak Masaüstü, klasör paylaşımlarına erişim gibi bir takım önemli özelliklerden yoksun olacağı için kullanıcı hesabına şifre tanımlaması yapmak önemli bir noktadır.

Oluşturulan kullanıcı hesabı için password tanımlamak.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 15

25 haneden oluşan Windows ürün anahtarı girilerek Windows 7 aktive edilebilir. Ürün anahtarı giremeden de kurulum tamamlanabilir ancak bu şekilde Windows 7, bir ay kadar kullanımına izin verecek ardından sadece ürün anahtarı girilip aktivasyon yapıldığında kullanımına izin verecektir.

Ürün Anahtarı giriş arayüzü.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 16

İşletim sisteminin güvenliğini sağlayan en önemli unsur güncellemelerdir.
Windows 7’nin kurulumu ile beraber temel ayarların arasında otomatik update seçeneklerinin yapılandırılması istenecektir. Bu ayarlar içerisinden en doğru olan ayar “Use Recommended Setting” seçeneği ile devam etmektir. Bu seçenekle beraber otomatik update’ler ayarlanacak kritik güvenlik update’leri ve diğer temel Windows ögelerine ilişkin update’ler etkinleştirilecektir. Update’ler yayınlandığında Windows 7 internet bağlantısı etkinken bu update’leri download edecek ve kuracaktır. Kurulumun ardından eğer yeniden başlatma işlemi gerekiyorsa bu işlem yapılacak ve Microsoft Outlook, Internet Explorer gibi açık olan uygulamalar yeniden başlatmanın ardından otomatik olarak açılacaktır.

Otomatik Güncelleme yapısının belirlenmesi.

 

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 17

Update’lerin ayarlanmasından sonra saat dilimi ve tarih-saat ayarlarının yapılması istenecektir.Bu bölüm kuruluma başlarken seçilen bölgesel ayarlar göz önünde bulundurularak otomatik olarak getirilir. Saat ayarı ise öncellikli olarak bilgisayarın BIOS’undan ardından internet bağlantısı etkinken Microsoft üzerinden otomatik olarak ayarlanır. Genellikle bu aşama kontrol niteliğinde olup her hangi bir yapılandırma gerektirmez.

Tarih ve Saat ayarlarının yapılandırılması.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 18

Windows 7 kurulumun ardından eğer network kablosu takılı ise ya da kablosuz ağ adaptörü etkin ise network-ağ ‘ı otomatik olarak algılayacak ve tespit edilen networke ilişkin firewall template’i yapılandırılmasını isteyecektir. Bu firewall template’i ile beraber bilgisayara erişim çeşitli kriterlere bağlanacaktır. Temel olarak bu template’ler Home, Work ve Public şeklinde ayrılmıştır. İlerleyen sayfalarda Windows Firewall özelliklerinin anlatıldığı bölümde bu firewall yapısına ve template’lere ilişkin daha detaylı bilgiler aktarılmıştır.

Firewall template’leri için lokasyon seçimi.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 19

Alttaki resimde görüldüğü gibi seçilen firewall template’ine ya da başka bir değişle şablonuna ilişkin gerekli ayarlar yapılandırılır. Eğer firewall template’i Home yani Ev olarak belirlenmişse Work ve Pubic template’lerine göre dahaesnek kurallar etkin olacaktır.

HomeGroup yapılandırması.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 20

Ağ ayarlarının yapılandırmasının bir diğer aşaması olarak Windows 7 ile beraber gelen ve detayları daha sonra açıklanacak olan HomeGroup özelliğine ilişkin yapılandırma bu bölümde yapılır. HomeGroup adın- dan da anlaşılabileceği gibi genellikle ev ortamında birden fazla bilgisayar arasında doküman, müzik, video, resim paylaşımı gibi çoklu çalışma imkânları sağlar. Windows 7 aynı ağdaki başka bir Windows 7 yapısında oluşturulmuş Homegroup’u doğrudan görür. Önceden oluşturulmuş Homegroup’a atanan şifre bu bilgisayar üzerinde de yazılarak seçilen kriterlere uygun veri paylaşımı yapılabilir.

 

HomeGroup yapılandırması.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 21

Tüm bu yapılandırmanın ardından Windows 7’nin kurulumu ve kurulum sonrası ayarları tamamlanır.

Windows 7 kurulum sonrası ayarlarının tamamlanması.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 22

Windows 7 kurulumunun ardından ilk açılışta belirtilen kullanıcı hesabına ilişkin ayarlar yapılandırılır ve bu kullanıcı hesabı ile oturum açılır.

Windows 7 Hoşgeldiniz ekranı.

Windows 7 Kurulumu (Temiz Kurulum) Adım 23

Windows 7’ye oturum açıldığında ,alttaki resim gibi bir masaüstü kullanıcıyı karşılar. Bu ekranda ilk bakışta göze çarpanlar önceki işletim sistemlerine göre görev çubuğunda meydana gelen değişim, arka plan ve ögelerin yerleşimleridir.

Windows 7 Kurulum bitti.Masaüstünden görünüm

 


 

 

SYSPREP (System Preperation)

Başka bir kurulum amaçlı yapılandırma seçeneği olan Sysprep işlemi ise işletim sistemine ait güvenlik ID’lerinin yani SID’lerin (Security Identifier) yok edilerek imajlama ve imaj dağıtımı gibi Noktalarda aynı uygulama alt yapısına ve eş ayarlara sahip ancak SID anlamında tamamen özgün işletim sistemlerinin yapılandırılabilmesini mümkün kılar. SID’ler basit bir açıklama ile bir ülkedeki vatandaşların sos- yal güvenlik numaralarına ya da vatandaşlık numaralarına benzetilebilir. Vatandaşlık numarası aynı olan birden fazla kişinin bulunması resmi işlemlerde karışıklık yaratacağından bu numaraların herkese bireysel olarak dağıtılması yani eşsiz olmaları gerekir. SID Noktasında da durum aynen bu şekildedir. Aynı ağ içerisinde birden fazla aynı SID’lere sahip bilgisayarın bulunması da bu bilgisayarların birbirlerine erişimi ve bu bilgisayarların eş zamanlı olarak başka işletim sistemleri ile erişimini engeller. Network’te bilgisayar SID’lerinin eşsiz olması gerekir.

Ancak her bilgisayarın sıfırdan kurulumunu yapmak çok sayıda makinenin bulunduğu ortamlarda pratik olarak mümkün değildir. İşletim sisteminin kurulumunun yanı sıra işletim sistemi üzerine gerekli uygulamaların kurulumu, lisanslanması, bilgisayar için gerekli güncelleştirmelerin yapılması, gereken ayarların yapılandırılması gibi birçok ayar da kurulumun ardından kurumsal ölçekteki şirketlerde yapılması gereken bilgisayar kurulum adımlarındandır. Tüm bu gereksinimler ve hız için imajlama teknolojileri kullanılır.

İmajlama teknolojileri özetle, bir işletim sisteminin hard diskinin imajını bir dosya halinde merkezi bir sunucuya aktarmak ve bu sunucudan da çok sayıda makineye dağıtmak üzerine kuruludur. Network üzerinden kendini başlatabilen yani PXE özelliğine sahip Ethernet adaptörü olan bilgisayarlar bu tip bir yöntem için oldukça kolaylık sağlarlar.

İmaj alınma işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli adım SID’lerin imaja dâhil olmaması, imaj yüklenen her bilgisayarın ilk açılışında kendi SID’lerini üretmesidir. Bunu yapabilmek için işletim sistemindeki SID’leri Sysprep işlemi ile yok etmek (Release / Purge) gerekir. Aşağıda maddeler halinde Windows 7 işletim sistemi üzerinde nasıl Sysprep yapılabileceği anlatılmıştır.

Sysprep silinme aşamaları

1. Sysprep Windows 7 içerisinden doğrudan bulunan bir uygulamadır.Windows klasörünün altında System32 path’inde yer almaktadır. Bu lokasyonun ardından ulaşılıp grafik arayüzden kullanılabileceği gibi komut satırından da çalıştırılabilir. Başlat simgesi ve ardından arama bölmesine cmd yazarak komut satırına kolayca erişilebilir .

Sysprep için komut satırına erişim

 

 

 

2. Komut satırının açılmasının ardından alt resimde de görüldüğü gibi öncelikle “cd” yani “change directory” komutu ile Sysprep uygulamasının bulun duğu yola gidilir. Ardından sysprep.exe uygulaması /oobe, /generalize ve /shutdown parametreleri ile çalıştırılır. Böylelikle işletim sistemi kurulumu ve gerekli ayarların yapılandırılmasından sonra standart bir Sysprep işlemi başlatılmış olur.

Sysprep komut syntax’i.

 

3. Sysprep işlemi ile işletim sisteminin ürettiği tüm SID’ler yok edilir. Böylelikle birbirinden bağımsız SID’lere sahip işletim sistemlerinin oluşturulabilmesi sağlanır.

Sysprep işlemi.

 

4. Sysprep işlemi tamamlandıktan sonra makinenin davranışı kapanmak ya da yeniden başlamak olabilir. Eklenen parametreye göre ki önceki yapılandırmada olduğu gibi “shutdown” parametresi kullanılmışsa işletim sistemi kapatılır. İşte bu aşamada işletim sistemi açılarak açılış aşamasında çeşitli imaj uygulamalarının arayüzlerine düşürülerek imajı, referans imaj olarak alınabilir. Ardından alınan bu imaj ağdaki bilgisayarlara dağıtıldıktan sonra bilgisayarlar açılıp işletim sistemi başlatılırken makineler tekrar yapılandırılır.

 

İşletim sisteminin Sysprep işleminin ardından tekrar yapılandırılması.

 

5. İşletim siteminin Sysprep’ten açılması aşamasında alt resimde görüldüğü gibi donanımlara ilişkin sürücüler tekrar yapılandırılır.

Sysprep işleminin ardından donanımların yapılandırılması.

 

6. Sysprep’ten açılışın son aşamasında, SID’ler yeniden oluşturulduğu için “Bilgisayarınız ilk kullanım için hazırlanıyor” ibaresi ekranda görülür.

 

 

İşletim sisteminin kullanıma hazırlanması.

 

7. Sysprep işleminin tamamlanmasının ardından yeniden kullanıcı hesabı oluşturma ve bilgisayara isim verme işlemi yapılır. Bu işlem Sysprep için kullanılabilecek autounattent.xml isimli bir cevap dosyası ile otomatikleştirilebilir.

 

Kullanıcı ayarlarının yapılandırılması.

 

8. Sysprep işleminin ardından açılan işletim sistemi önceden yapılandırılan tüm uygulamalara ve ayarlara sahip ancak tamamen yeni kurulmuşa benzer bir yapıdadır.

Sysprep ile beraber oluşturulan yeni kullanıcı ekosistemi.

 


 

Katılımsız Kurulum (Unattend Install)

Windows 7 işletim sisteminin katılımsız kurulumu özellikle aynı kurulumun çok sayıda yapıldığı ortamlarda, örneğin çeşitli bilgisayar teknik servislerinde, şirketlerin sistem destek yardım masalarında işletim sisteminin kurulumu oldukça pratik hale getiren bir sistemdir. Katılımsız kurulum adından da anlaşılacağı gibi önceden otomatikleştirilmiş bir Windows 7 kurulum DVD’si ile kurulumu yapan kişinin, kurulum aşamasında her hangi bir ayar seçmesine gerek kalmadan kurulum gerçekleştirilmesidir. Bilgisayar Windows 7 DVD’si ile başlatıldıktan sonra kurulum önceden belirlenen ayarlarla kendiliğinden tamamlanır ve Windows 7 kullanılabilir hale gelir.

Windows 7 kurulumunun katılımsız (Unattend) hale getirilmesi için Windows Automated Installation Kit (WAIK) kullanılır. Windows 7 işletim sistemine ilişkin WAIK’ın kurulumu istenen işletim sistemine yapıldıktan sonra Windows 7 işletim sisteminin katılımsız hale getirilmek istenen versiyonu bir klasör içerine açılarak WAIK için kullanılabilir hale getirilir. WAIK içerisinden Windows System Image Manager uygulamasına erişilerek kurulumun otomatikleştirilmesi için kullanılacak olan cevap dosyasının (answer file) autounattend.xml isminde oluşturulması sağlanır. Cevap Dosyasını daha kolay oluşturabilmek için vLite gibi yazılımlar kullanılabilir. Cevap Dosyaları Sysprep işlemi için de kullanılabilir. Bu bölümde Windows 7 işletim sistemi kurulumunun katılımsız hale getirilmesi anlatılmıştır.

1.Öncelikle Windows Automated Installation Kit (WAIK) kurulmalıdır. WAIK medyasının içerisinde “StartCD.exe” uygulaması çalıştırılarak WAIK arayüzüne ulaşılır

Windows 7 Katılımsız Kurulum Ekran Görüntüsü1

2.Açılan arayüzden Windows Automated Installation Kit (WAIK) Setup seçeneğine tıklanarak WAIK kurulumuna geçilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 2

3. WAIK kurulumunun karşılama arayüzü aşağıdaki resimde görüldüğü gibidir. “Next” seçeneği ile devam edilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 3

4.Son kullanıcı lisans sözleşmesi ”I agree” seçeneği ile onaylanarak “Next” seçeneği ile devam edilerek WAIK kurulumuna geçilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 4

5.WAIK kurulumunun yapılacağı klasör belirlenir. Bu klasör varsayılan olarak “Program files”ın altında Windows AIK isminde oluşturulmaktadır .

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 5

 

6.WAIK kurulumuna başlamak için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “Next” seçeneği ile kuruluma geçilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 6

7.WAIK kurulumunun yapılma işlemi aşağıdaki resimde görülmektedir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 7

 

8.Kurulumun tamamlandığı uyarısı “Windows Automated Installation Kit has been successfully installed” uyarı ile arayüzde görülmektedir. “Close” seçeneği ile ilgili ekran kapatılarak WAIK uygulaması çalıştırılabilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 8

9.Windows Automated Installation Kit (WAIK) uygulamasına başlat menüsü içerisinden tüm programların altında Microsoft Windows AIK başlığı içerisinden ulaşılabilir. Bu arayüzün içerisinde Windows System Image Manager uygulaması açılarak ilgili
Unattend CD image’nın oluşturulma işlemine başlanır .

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 9

 

10.Windows System Image Manager uygulaması görülmektedir. Bu uygulama ile beraber Windows 7 kurulumları birçok ayarı kendiliğinden yapılacak şekilde otomatikleştirilebilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 10

 

11.Aşağıdada görüldüğü gibi Windows 7 medyasının içeriği computer arayüzünden ulaşılarak tamamen kopyalanır ve işletim sistemi içerisindeki bir klasörün altına yapıştırılır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 11

12.Bu kopyalama işlemi aşağıdada görülmektedir. Windows 7 CD içeriğinin otomatikleştirilmesi için üzerine veri yazmaya uygun bir ortamda bu CD içeriğinin yapılandırılması gerekir. Medyanın içeriğinin kopyalanıp yapıştırılma işleminin sebebi budur.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 12

 

13.Windows 7 medyasının içeriğinin bir klasörün altında barındırılması görülmektedir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 13

14.Windows System Image Manager içerisinden “Select Windows Image” seçeneği ile beraber önceden bir klasörün içerisine açılan Windows 7 medyasının içeriğindeki “install.wim” dosyası bulunarak ilgili unattended disk yapılandırılmasına başlanır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 14

15.Eğer unattended hale getirilmek için açılmış Windows 7 medyası Ultimate versiyon ise içerisinde Home Basic, Home Premium, Professional ve Ultimate seçenekleri için gerekli yapılandırılmanın yapılandırılması mümkündür.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 15

16.İlgili Windows 7 versiyonu seçildikten sonra Windows System Image Manager arayüzünde “New Answer File” seçeneğine erişilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 16

 

17.“New Answer File” seçeneği ile beraber oluşturulacak Answer file içeriği Windows System Image Manager uygulamasının orta bölümünde belirmektedir. Standart Windows 7 katılımsız kurulum yapılandırılması için 64 bitlik bir işletim sistemi kullanılıyor ise amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE seçeneğinin üzerine sağ tuş ile gelinerek “Component” bölümünün içerisinde bu başlığın üze- rinde “Add Setting to Pass 1 WindowsPE” seçeneği işaretlenir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 17

18.Bu işaretlemenin akabinde Windows System Image Manager’ın içerisinde WindowsPE başlığının altında ilgili componentin eklendiği görülecektir. Bu component’in özellikleri düzenlenirken dil seçeneklerinin Türkçe olarak yapılandırıl- ması isteniyor ise “Setting” başlığı altından input local bölümüne 0x0000041f seçe- neği Türkçe Q klavye için girilmelidir. System Locale, User Interface Language ve User Locale değerleri de İngilizce ya da Türkçe olarak altta görüldüğü gibi yapılandırılmalıdır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 18

19.Kurulum dili de “Setup User Interface Language” başlığı altında Windows 7 medyasının içeriğine göre yapılandırılmalıdır. Windows 7 medyası İngilizce ise en- us şeklinde bir girdi bu arayüzde yapılandırmalıdır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 19

20.Windows System Image Manager arayüzünde Microsoft Windows Setup componenti de answer file’a eklenerek Will Wipe Disk seçeneği True olarak belirlenmelidir .

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 20

21.Windows 7 işletim sisteminin katılımsız kurulumunda diskler bölümlendirilmek isteniyorsa “Create Partition” başlığı altta görüldüğü gibi answer file içerisine eklenmelidir. “Insert new create partiton” seçeneği ile beraber oluşturulacak disk alanı yapılandırılır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 21

22.Altta görüldüğü gibi create partition order bölümünün içerisine bölümlendirilecek disk alanın boyutu Megabayt cinsinden yazılır ve disk alanı primary olarak belirlenir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 22

23.Answer file’ın içeriği daha detaylı olarak incelendiğinde Modify partition bölümü ile beraber ilgili disk alanı NTFS formatlanır ve C sürücü disk harfi bu disk alanına ata nır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 23

 

24.Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde Windows Setup componentinin alt başlığı olan image install componentinin OSImage bölümündeki InstallFrom componenti de answer file içerisine aktarılır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 24

25.Aktarılan bu componentin içerisnde işletim sistemi kurulumuna ilişkin herhangi bir hata olması durumunda işletim sistemi kurulum arayüzünün katılımsız halden çıkıp tekrar görüntülenebilmesi sağlanır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 25

26. Alttaki şekilde görüldüğü gibi InstallTo başlığı altından ise daha önceden bölümlendirilen partiton’ı DiskID 0, PartitonID 1 olarak gerekli kurulumun yapılması sağlanır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 26

 

27.Yine Setup componentleri altından UserData componenti eklenerek kullanıcı bilgilerinin Windows 7 katılımsız kurulumuna eklenmesi sağlanır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 27

 

28.Eklenen bu kullanıcı componentinin alt başlığında Full name ve Organization isimleri yazılır. Ardından son kullanıcı lisans sözleşmesinin onaylanıp onaylanmayacağı durumu da belirlenir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 28

29.Aşağıdaki arayüzde görülen UserData bölümünde Windows 7 kurulumuna ilişkin lisans anahtarı girilir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 29

 

30.Microsoft Windows Shell Setup başlığı içerisinde Out of Box Experience yani OOBE başlığı da answer file içerisine eklenmelidir.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 30

31.Eklenen bu OOBE başlığı içerisinde HideUELAPage true, HideWirelessSetup true, NetworkLocation Work ya da Home olarak, ProtectYourPC 1, SkipMachineOOBE true, SkipUserOOBE true olarak yapılandırılabilir. Böylece Windows 7 işletim sisteminin katılımsız hale getirilmesi için bir aşama daha kat edilmiş olur.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 31

32.Aşağıdada görüldüğü gibi Generalize parametresinin içerisinde Audit user başlığıda Answer file içerisine aktarılmalıdır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 32

33.Tüm bu yapılandırılmalar tamamlandıktan sonra Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde tools sekmesindeki “Validate Answer File” seçeneği ile beraber oluşturulan bu answer file Unattend kurulum için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bir test yapılır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 33

34.Resimde testin sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlardaki uyarılar ya da hatalar düzenlenerek katılımsız kurulumun başarılı gerçekleşmesi sağlanır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 34

35.Tüm bu işlemlerin sonucunda Windows System Image Manager uygulamasının içerisinde oluşturulan answer file save as seçeneği ile beraber bir klasörün içerisine açılan Windows 7 disk imajının köküne Autounattened.xml olarak kaydedilir böylece Windows 7 kurulumunda sorulacak sorulara bu answer file ile beraber cevap verilmesi sağlanır.

Windows 7 Katılımsız Kurulum Anlatımı Ekran Görüntüleri 35

 

 

36.Oluşturulan bu cevap dosyası (answer file) aşağıdaki örnekte incelenebilir.

katılımsız kurulum sonu oluşan xml

 

 

 

 

37.Windows 7 işletim sisteminin kurulumu başlayacak ve autounattend.xml’e göre kurulum otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

windows 7 katılımsız kuruluma hazırdır.